You are here:  / Pozostałe / Pomoc psychologiczna Lublin

Pomoc psychologiczna Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja przeważnie kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to w większości wypadków osoby z gigantyczną ilością kompleksów, nie radzące sobie z problemami i przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to faceci bywają bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać należy, iż niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przystają do rzadkości. W Polsce jest nadzwyczaj wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów wywołujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuta Lublin. Nie dotyczy to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najprawidłowiej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to porządny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są w większości wypadków niezmiernie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zaburzenia należą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: