You are here:  / Pozostałe / Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance
W pewnych jednoznacznych momentach dochodzi do znacznie bardziej trudnych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, wtenczas jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak wobec tego to nasza idealna ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie. Jakkolwiek nie zawsze dochodzi do takiego rozstrzygnięcia. Na przykład na poszkodowanym może ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat jesteśmy w stanie na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie kwoty zabezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – weryfikuje to https://krakhol.pl/mobilna-diagnostyka-komputerowa-krakow. Czasem w polisach AC zauważymy udział własny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest obowiązkowa za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Przyzwoicie w związku z tym będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, w owym czasie wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, także dla poszkodowanego.

Artykuły: